Đưa tổ chức phi lợi nhuận của bạn ra trước thị trường Trung Quốc.

Bạn có muốn tổ chức của mình có mặt ở Trung Quốc không? Bạn nên. Trung Quốc là một thị trường rộng lớn và những miền phục vụ cho thị trường này sẽ được chú ý hơn. Miền .org.cn có thể chính là giải pháp cho công ty bạn. Về mặt cơ bản, miền .org cho mọi người thấy rằng bạn là một tổ chức phi lợi nhuận và .cn là miền dành cho Trung Quốc. Đặt hai yếu tố này cùng nhau với .org.cn sẽ mang đến cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn cái nhìn toàn cầu, cho dù đặt tại Trung Quốc hay chỉ muốn bản địa hóa cho thị trường Trung Quốc. Đó là miền “một mũi tên trúng hai đích”. Và giống như bất kỳ thỏa thuận “hai lấy một” nào, thì .org.cn đều đáng giá.