Tld Logo Leaf Ky

Các doanh nghiệp xã hội được chào đón tại miền .org.ky

Miền .org dành cho những người muốn thay đổi thế giới; các blogger môi trường, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức cộng đồng hoặc bất kỳ ai muốn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Miền .ky giúp truyền tải sứ mệnh của bạn theo cách phù hợp với địa phương tại Quần đảo Cayman, bộ ba hòn đảo tuyệt vời ở Biển Caribe này. Kết hợp hai yếu tố lại với nhau, bạn sẽ cho người dân Cayman biết tổ chức của bạn luôn sẵn sàng trợ giúp và hiểu nhu cầu của họ.

Miền .org.ky của bạn có thể tác động đến sự thay đổi.

Miền .org giúp bạn làm nhiều việc, miền .org.ky còn hữu ích hơn thế nữa. Bằng việc cung cấp cho tổ chức của mình khả năng bản địa hóa, bạn cho khách truy cập thấy rằng bạn hiểu điều họ làm và họ là ai. Bạn không chỉ là một tổ chức trên không gian ảo, mà còn là chốn đầy ắp sự quan tâm, nơi khách hàng có thể đến để được trợ giúp. Dù tổ chức của bạn làm gì nhưng nếu có liên quan đến Quần đảo Cayman thì miền .org.ky luôn là lựa chọn tốt nhất.