Tổ chức của bạn thuộc về .org.nz

Bạn đã từng nghe đến miền .org phải không? Tất nhiên là rồi. Đó là miền cho các tổ chức và là một lựa chọn khác phổ biến khi .com mà bạn muốn đã có người đăng ký mất. Và tất nhiên, bạn có thể đoán ra .nz dành cho New Zealand. .org.nz cũng vậy, như bạn có thể đã biết, là dành cho các tổ chức đóng tại hoặc có hoạt động với New Zealand. Điều đó nghe có lý đúng không? Tất nhiên rồi. Miền .org.nz là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho tổ chức phi lợi nhuận, từ thiện hoặc các tổ chức khác có mối liên hệ với New Zealand. Bạn không chỉ nhận được sự tin tưởng vốn có của địa chỉ .org, mà bạn còn cho thấy mình hướng đến quốc gia này với phần .nz. Nói một cách ngắn gọn, .org.nz là sự kết hợp hoàn hảo.