Doanh nghiệp hoặc tổ chức từ thiện của bạn có văn phòng tại Philippines hoặc giao dịch với người dân ở quốc gia này? Nếu đúng vậy thì miền .org.ph là giải pháp cho bạn. Giống như .org ở Hoa Kỳ, miền .org.ph dành riêng cho các tổ chức hoạt động tại Philippines. Mặc dù .org ban đầu dành cho các những người hoạt động phi lợi nhuận, nhưng ngày nay các giới hạn đó không còn áp dụng. Vì vậy, bạn có thể tự do dùng miền .org.ph mới của mình cho mọi hoạt động bạn muốn.