Có thể bạn đã nghe đến .org, miền dành cho các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ. Nhưng bạn đã nghe đến .org.pl chưa? Đây là miền dành cho các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ hoạt động tại Ba Lan. Nếu bạn là một trong những tổ chức này, hoặc bạn muốn đưa hoạt động của mình đặt chân lên Ba Lan, thì miền .org.pl là sự khởi đầu hoàn hảo. Với miền như .org.pl, bạn sẽ cho các cư dân của Ba Lan thấy rằng bạn quan tâm đến lợi ích của họ. Và điều đó thực sự tạo ra sự khác biệt về sự kết nối với người dân bản địa.