Tên miền .org.uk

Giới thiệu tổ chức từ thiện của bạn với miền .org.uk.

‪278.837 ₫‬/năm

orguk

Quảng bá tổ chức của bạn tại Vương quốc Anh.

.org là một trong những miền tin cậy nhất trên internet, được coi là địa chỉ web dành cho các tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận. Kết hợp với miền .uk cho Vương quốc Anh, bạn sẽ sở hữu miền org.uk cực kỳ mạnh mẽ, vừa thể hiện sự đáng tin cậy vừa xây dựng sự tín nhiệm cho các tổ chức phi lợi nhuận và nhóm cộng đồng tại Anh. org.uk là miền hoàn hảo với những ai muốn tìm hiểu và đóng góp cho các tổ chức trẻ em, tổ chức văn hóa, nghiên cứu y học, nghệ thuật cùng các lĩnh vực khác tại Vương quốc Anh.

Truyền cảm hứng cho đội ngũ hỗ trợ tại địa phương và trên toàn cầu.

.org.uk mang lại uy tín cho tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận của bạn. Miền này thu hút mọi người trên toàn thế giới truy cập website của bạn để tìm hiểu những thông tin có giá trị về tổ chức nhân đạo của bạn. .org.uk cũng được coi là miền hiệu quả nhất để gây quỹ trực tuyến trên phạm vi quốc tế cũng như địa phương.

.org.uk là miền mở dành cho các tổ chức phi thương mại tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, chi nhánh phi lợi nhuận của doanh nghiệp thương mại cũng có thể đăng ký miền .org.uk.