none

Đăng ký ngay .party cho sự kiện lớn tiếp theo của bạn.

Dù bạn đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của một người bạn hay lên kế hoạch kỳ nghỉ hàng năm của bạn, .party là nơi để bạn viết ra những trải nghiệm của mình trên mạng, đồng thời cũng là một nơi tuyệt vời để bạn chia sẻ ảnh sau mỗi sự kiện!

Đám cưới, sinh nhật và nhiều sự kiện khác.

Các tên miền .party cũng phù hợp với những người tổ chức tiệc, quản lý khách sạn, người lập kế hoạch cho các sự kiện và các blogger - những người đưa ra góp ý về cách tổ chức hoàn hảo. Bạn liên quan đến chính trị? Sử dụng .party để lôi kéo người ủng hộ vào hội gây quỹ hay đồng minh của bạn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.