Img Dot Place Tld Lp

Miền .place là gì?

Miền .place cho biết "Chính là nơi này". Địa điểm sở hữu tính năng phải có hoặc tuyệt vời. Hãy cân nhắc địa điểm này cho địa chỉ blog tuyệt vời. Hay chỉ cần thêm tên bạn hoặc bất kỳ nội dung gì — Jills.place hoặc TheBest.place. Hoàn hảo đối với nhà máy bia thủ công, công ty du lịch, môi giới nhà đất, cửa hàng cổ điển và nhà hàng. Có rất nhiều khả năng. Và nếu bạn đã có "địa điểm" trong tên doanh nghiệp của mình, thì bạn đã đến đúng nơi.

.place phù hợp với địa điểm lớn và nhỏ.

Với miền .place, địa điểm của bạn, dù lớn hay nhỏ, có thể giới thiệu rằng đó là nơi để truy cập. Miền .place có thể giúp bạn nổi bật và tăng cường khả năng tiếp cận tự nhiên vào website của bạn.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với địa điểm của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Tạo ra không gian trực tuyến của riêng bạn với .place.

Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.