.plus thể hiện là miền tốt nhất.

Dù doanh nghiệp của bạn chuyên về lĩnh vực gì, bạn vẫn có thể dễ dàng quảng bá phiên bản sản phẩm hoặc dịch vụ mới nhất, tốt nhất và tiên tiến nhất khi đăng ký .plus. Các công ty chuyên về công nghệ, các nhà phát triển ứng dụng và nhà sản xuất thiết bị đều sử dụng từ "plus" (cộng thêm) để ám chỉ "mới" hay "tiến bộ hơn" khiến một miền .plus tùy chỉnh trở thành địa chỉ hoàn hảo cho những gì mới nhất và tốt nhất.

Càng nhiều càng tốt.

Một điều tốt đẹp không bao giờ là đủ nếu khách hàng quan tâm đến doanh nghiệp của bạn. Dù bạn đang sử dụng miền gì, những tên miền .plus giúp bạn nhận được nhiều hơn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.