Quảng cáo thẩm mỹ viện của bạn.

Miền .salon quảng cáo doanh nghiệp của bạn ngay từ thanh trình duyệt để khách hàng tiềm năng biết bạn cung cấp sản phẩm gì — ngay cả trước khi họ truy cập trang của bạn. .salon thậm chí có thể mở rộng ra ngoài doanh nghiệp của bạn để bao gồm các trang tài nguyên trực tuyến, hồ sơ cá nhân, blog phong cách và hơn thế nữa.

Giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật hơn các doanh nghiệp khác.

Các cửa hiệu làm đẹp có thể khác nhau đáng kể về chất lượng và kinh nghiệm nhưng làm cách nào để khách hàng tiềm năng biết được sự khác biệt đó? Tên miền .salon cho mọi người biết danh tiếng tốt của bạn mà không cần phải dựa vào mô tả hay các bài đánh giá của khách hàng.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.