.sarl là gì?

Từ viết tắt của "Société à Responsabilité Limitée", .sarl tiếng Pháp có nghĩa Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (từ viết tắt tiếng Anh là LLP). Nếu bạn hoạt động như một SARL ở các quốc gia nói tiếng Pháp, đây chính là miền dành cho bạn. Bạn chỉ cần thêm tên doanh nghiệp của mình để tạo nên một địa chỉ web được nhận diện tức thì.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy cho mọi người biết bạn là một doanh nghiệp hợp pháp với .sarl.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.