Dot Science Tld Lp

Xuất bản, dạy hoặc viết blog.

.science là lựa chọn tự nhiên của những người có đam mê khám phá, từ những người yêu thích khoa học cho đến những nhà khoa học tên lửa. Dù chuyên ngành của bạn là vật lý, sinh thái học hay động vật học, miền .science là địa chỉ trực tuyến mà bạn có thể đặt câu hỏi, tìm kiếm hợp tác và xuất bản.

Đăng ký miền .science để kết nối trực tuyến.

Trả lời các câu hỏi khoa học của con trẻ. Chia sẻ các kế hoạch học tập. Đánh giá trường tốt nhất về nghiên cứu khoa học. Những gì bạn đặt trước dấu chấm sẽ giúp người đọc biết được những nội dung mà họ có thể tiếp cận trong website của bạn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.