security

Miền cho những thời điểm bất ổn.

Mối đe dọa đến sự an toàn và tài sản của chúng ta dường như được nhân lên hàng ngày. Nếu không phải vi phạm dữ liệu tiết lộ số thẻ tín dụng và mã PIN thì là những kẻ tường tận công nghệ đột nhập vào máy tính của chúng ta để xác định khi nào không có người ở nhà.

Miền mới .security ra đời vào thời điểm cả thế giới đang tăng cường chi tiêu cho bảo mật vào mọi thứ từ bảo vệ số đến hệ thống giám sát căn hộ cho đến cảnh sát bảo vệ cá nhân. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, chỉ riêng ngành công nghiệp an ninh tư nhân đã tạo hàng trăm tỷ đô la mỗi năm trên toàn cầu. Bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các cá nhân, công ty hay chính phủ chống lại gián điệp mạng, tin tặc và các nhóm tội phạm có tổ chức đều có thể sử dụng miền .security để tìm thêm khách hàng trực tuyến.

Sự thú vị của miền mới này là miền được thiết kế đặc biệt cho những đối tượng làm công việc bảo vệ. Miền sẽ chứng thực doanh nghiệp của bạn, gây dựng lòng tin ngay cả trước khi khách hàng tiềm năng vào trang web của bạn. Gần như không miền nào khác cung cấp mức độ đảm bảo như vậy.

Nhưng tên miền .security không chỉ dành cho những công ty bảo mật truyền thống. Chúng hoàn hảo khi sử dụng cho nhiều doanh nghiệp, như các doanh nghiệp cung cấp:

  • Quản lý bảo mật CNTT

  • Thông tin giúp xác định và xử lý mối đe dọa

  • Đào tạo nhận thức về bảo mật

  • Bảo mật di động

  • Phân tích bảo mật

  • Quỹ đầu tư bảo mật số

  • Bảo mật đám mây

Một địa chỉ web dễ nhận thấy ngay lập tức cho các nhà thầu dịch vụ bảo mật.

Khi ngân sách của chính phủ thu hẹp, ngày càng nhiều thành phố và cộng đồng chuyển các hoạt động kiểm soát của mình cho các nhà thầu tư nhân. Cảnh sát tư bảo vệ các khu phố, bảo tàng và những tòa nhà phức hợp trên toàn thế giới.

Các nhà thầu dịch vụ bảo mật độc lập cũng bảo vệ cả vùng nước ven bờ, tài nguyên thiên nhiên như các nhà máy lọc dầu, cung cấp dịch vụ vệ sĩ cho các lãnh đạo và đào tạo lực lượng cảnh sát.

.security là một lựa chọn lý tưởng cho bất cứ công ty nào đào tạo và cung cấp vệ sĩ, cũng như những công ty cài đặt và điều hành các hệ thống giám sát cho căn hộ, văn phòng và tòa nhà chính phủ.

Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.