.services là gì?

Miền này tạo nên một địa chỉ web tuyệt vời dành cho bất cứ công ty nào trong tên có từ “dịch vụ” cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhà hàng khách sạn, dịch vụ tư vấn, tài chính, sửa chữa hay bất kỳ loại dịch vụ nào khác.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy cho thế giới biết bạn đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực .services.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.