shiksha_logo

.shiksha là gì?

Đối với hàng triệu người Ấn Độ trên thế giới, .shiksha có nghĩa là giáo dục. Các trường học, trường cao đẳng, các chương trình đào tạo cũng như những người viết blog nhằm cải thiện bản thân có thể sử dụng miền này để thu hút các sinh viên Ấn Độ thuộc mọi lứa tuổi trên web.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuyển thêm nhiều sinh viên Ấn Độ trên khắp thế giới với .shiksha.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.