storage-logo

Địa chỉ lưu trữ, từ dữ liệu đến vật chất.

Thế giới có rất nhiều thứ phải lưu trữ – từ thiết bị xây dựng, thực phẩm đóng gói cho đến hồ sơ cá nhân. Nếu bạn đang bắt đầu một doanh nghiệp lưu trữ, chúng tôi có tin vui cho bạn: Bạn sẽ không cần phải sử dụng một miền chung không thể hiện được công việc bạn làm, vì giờ đây đã có .storage. Đây là miền hoàn hảo cho các doanh nghiệp, các hiệp hội thương mại và các nhóm vận hành ngành công nghiệp lưu trữ.

Đây là thời điểm tuyệt vời để tham gia kinh doanh lưu trữ.

Ai cũng cần có một nơi để cất giữ mọi thứ, và khi thứ cần lưu trữ là các tệp kỹ thuật số, thị trường lưu trữ đám mây toàn cầu chính là nơi họ cần. Lưu trữ năng lượng tái tạo cũng đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng nhanh chóng, nhờ việc giảm chi phí công nghệ và các cải cách của chính phủ nhằm giảm sự phụ thuộc của thế giới vào nhiên liệu hóa thạch. Miền .storage là cách hoàn hảo để các doanh nghiệp này quảng bá dịch vụ của họ. Những gì bạn đặt phía sau dấu chấm cho khách hàng biết bạn đang cung cấp loại hình lưu trữ nào.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng có thể được hưởng lợi từ tên miền đặc biệt này. Kiểm soát khí hậu, tự lưu trữ, hàng tồn kho, sản xuất — bất kể chuyên môn của bạn là gì thì website chính là chìa khóa để bạn thúc đẩy doanh nghiệp của bạn. Tại sao không sở hữu một địa chỉ trang web thực sự cho biết những gì bạn đang làm?

Tên miền storage có nhiều ưu điểm:

  • Tăng khả năng sở hữu tên mà bạn mong muốn. Nhiều công ty tìm kiếm trong các miền cũ đã được nhiều người biết chỉ để thấy rằng địa chỉ web mà họ muốn đã được sử dụng. Do .storage đáp ứng nhu cầu cụ thể, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để sở hữu tên miền bạn muốn.

  • Nhiều khách truy cập web đủ điều kiện hơn. Miền .storage sẽ giúp trang của bạn nổi bật so với tất cả các website khác, cho các khách hàng tương lai biết chính xác những gì bạn cung cấp — trước khi họ tiếp cận website của bạn.

  • Địa chỉ web ngắn hơn. Bất kỳ công ty nào có từ "lưu trữ" trong tên doanh nghiệp của mình đều có thể có một địa chỉ web ngắn hơn, vì "lưu trữ" (storage) sẽ xuất hiện ở phía sau dấu chấm.

Nhận lấy không gian dành cho bạn.

Tận dụng nhu cầu ngày càng tăng cao trên toàn thế giới với địa chỉ web .storage của riêng bạn. Dễ nhớ và dễ nhận ra. Bạn đã có một địa chỉ web? Đăng ký phiên bản .storage cho địa chỉ đó và trỏ miền mới đến website chính của bạn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.