Một thế giới mới độc nhất trên trực tuyến.

Nhiều ngành được xác định bởi phong cách đặc biệt của chúng. Thời trang, thiết kế, kiến trúc—tất cả đều bắt đầu bằng diện mạo bên ngoài. Các tên miền .style đưa cách tiếp cận này vào thực tiễn và nhấn mạnh vào tính thanh lịch.

Chọn tên miền độc đáo như chính doanh nghiệp của bạn.

Một miền .style thể hiện rằng bạn quan tâm đến sản phẩm hoàn thiện và hãnh diện về diện mạo của sản phẩm. Hãy đăng ký .style và trở lên vượt trội với một dấu hiệu riêng biệt trong thanh trình duyệt.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.