.support là gì?

Nếu doanh nghiệp, nhóm hoặc tổ chức từ thiện của bạn cung cấp hỗ trợ thuộc bất cứ lĩnh vực nào – tình cảm, tài chính, tinh thần – hãy xem xét sử dụng miền .support cho website của bạn.

Miền này cũng tạo nên các địa chỉ web tuyệt vời dành cho những doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ trực tuyến cho khách hàng, sản phẩm hoặc hệ thống. Bạn chỉ cần thêm tên doanh nghiệp của mình để tạo một website trợ giúp có thương hiệu.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Tiếp cận những người cần trợ giúp với .support.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.