.systems là gì?

Lý tưởng dành cho những người làm trong ngành kỹ thuật, .systems nói cho cả thế giới biết rằng bạn biết cách thiết kế và quản lý các kết nối phức tạp giúp duy trì dòng lưu chuyển dữ liệu. Ngay cả nếu bạn không phải là chuyên gia máy tính, .systems còn phù hợp với mọi thứ từ an ninh, giáo dục cho tới giảm cân.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Kết nối với .systems.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.