.tax là gì?

Miền này là một tài sản giá trị dành cho các kế toán viên, các nhà tư vấn thuế cho doanh nghiệp, các chuyên gia, những người khai thuế và các nhà phân tích thuế. Miền này ngắn gọn, dễ nhớ và cho thế giới biết bạn làm nghề gì.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy sử dụng .tax để tìm khách hàng trên web.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.