Một nơi dành cho cả các vận động viên và cổ động viên.

Cổ động viên và vận động viên cống hiến một lượng thời gian, tiền bạc và tình cảm lớn cho các môn thể thao được tổ chức. Để kết nối được với nhóm vận động viên và cổ động viên lớn và nhiệt tình này, bạn sẽ muốn có một miền đại diện cho các đội mà họ cổ động hoặc là thành viên. Các tên miền .team là cách dễ nhất để có được tên bạn muốn cho đội bạn yêu thích.

Đoàn kết tất cả mọi người.

Đây không chỉ là về các môn thể thao. Mọi nhóm người đều có thể được coi là một đội—từ các doanh nghiệp và tổ chức cho đến các câu lạc bộ và cộng đồng trực tuyến. Đăng ký tên miền .team để tạo không gian trực tuyến để đoàn kết những người có chung sở thích với nhau.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.