.technology là gì?

Dành cho các nhà bán lẻ và các nhà sản xuất công nghệ, trường học, công ty nghiên cứu và những người viết blog về công nghệ, .technology ở cuối địa chỉ web của bạn giúp khách hàng biết bạn tập trung vào cái gì.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy cho mọi người biết rằng bạn cực kỳ say mê công nghệ với .technology.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.