Tay vợt nghiệp dư, chuyên nghiệp và mọi trình độ khác.

Quần vợt là môn thể thao được nhiều vận động viên trên toàn thế giới tham gia. Do đó khi đăng ký miền .tennis, bạn sẽ kết nối trực tiếp với các tay vợt cũng như cổ động viên. Đây là nơi hoàn hảo dành cho các câu lạc bộ quần vợt, các nhà xuất bản ấn phẩm, nhà sản xuất thiết bị, huấn luyện viên, tay vợt, liên đoàn, nhà tài trợ chuyên nghiệp và các đơn vị khác.

Từ sân bóng tới màn hình.

Tên miền .tennis khẳng định doanh nghiệp của bạn có tiếng nói đáng tin cậy đối với môn thể thao này. Dù quan điểm của bạn là gì, hãy ghi điểm trực tiếp với miền .tennis và khẳng định quyền lực của bạn trong làng quần vợt.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.