Từ phim điện ảnh đến opera.

Chúng ta đã và đang tập trung tại những nhà hát để giải trí kể từ khi người Hy-lạp cổ đại bắt đầu xây dựng các đài vòng ở sườn đồi. Ngày nay, các khu vực từ Trung tâm nhà hát Vườn mùa đông ở Toronto đến rạp chiếu phim Futuroscope ở Poitiers của nước Pháp đều có địa chỉ web mô tả các hoạt động thực tiễn của họ. Hãy sử dụng miền .theater của bạn để đăng lịch biểu diễn, bán vé hay kêu gọi quyên góp trực tuyến.

Rạp hát trực tiếp giờ đã có trang chủ số.

Các diễn viên, đạo diễn, đoàn kịch chuyên nghiệp hay phong trào – tất cả đều có thể đăng ký .theater để có địa chỉ web phản ánh tất cả tới từng gia đình. Đây cũng là một miền hoàn hảo cho tất cả những ai hỗ trợ ngành công nghiệp này, bao gồm thợ phục trang, thiết kế sân khấu, chuyên gia trang điểm, phường hội chuyên nghiệp, trường kịch và hơn nữa.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.