.town là gì?

Tập hợp những người chơi trò chơi, những người thích làm sổ lưu bút, bạn bè thời sinh viên, những người theo phong cách hippi, những người thích uống rượu martini – hoặc bất kỳ nhóm nào khác – trong .town của riêng bạn để trao đổi chuyện trò, chia sẻ lời khuyên và giao tiếp xã hội. Đây cũng là tên miền phù hợp dành cho bất cứ doanh nghiệp, nhóm, cơ quan chính phủ hoặc người viết blog nào bán hoặc đánh giá các hàng hóa và dịch vụ địa phương.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy bắt đầu .town của riêng bạn trực tuyến.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.