.training là gì?

Cấp chứng chỉ hay đào tạo tại chỗ, trực tiếp hay trực tuyến – bất kể bạn cung cấp loại hình đào tạo nào, .training chính là miền dành cho bạn. Hãy đưa tên miền này vào địa chỉ web của bạn để cho người đọc biết bạn có những gì họ cần để thành công.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Đào tạo các kỹ năng cho mọi người với .training.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.