.university là gì?

Miền này dành cho giáo dục đại học, giúp những sinh viên hiện tại và tương lai dễ dàng tìm hiểu về lịch sử, khóa học, khuôn viên, đội ngũ giáo viên, v.v. của bạn. Nếu việc giáo dục các nhà lãnh đạo tương lai là công việc của bạn thì .university chính là miền dành cho bạn.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn giờ đây dễ dàng hơn bao giờ hết. Hãy chia sẻ kiến thức của bạn với .university.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.