Tên miền .us là gì?

Tên miền .us là dành cho các cư dân của Hoa Kỳ sử dụng. Tuy nhiên, đó không phải là giao dịch chỉ dành cho Hoa Kỳ. Bất kỳ ai có mối liên hệ với Hoa Kỳ đều có thể đăng ký miền .us, bao gồm cả các cá nhân như:

  • Công dân hoặc thường trú nhân của Hoa Kỳ hoặc một trong các lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc ai đó có nơi cư trú chính ở Hoa Kỳ.
  • Các tổ chức được thành lập ở Hoa Kỳ hoặc một trong các lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc các tổ chức có sự hiện diện thực sự tại Hoa Kỳ.

Tên miền .us là sự lựa chọn địa chỉ web cho bất kỳ ai có ước mơ để theo đuổi, một ý tưởng để chia sẻ, một sứ mệnh để chiến thắng hoặc một doanh nghiệp để quảng bá. Cộng đồng miền .us hoan nghênh các doanh nghiệp có trụ sở trong và ngoài Hoa Kỳ có mối quan tâm đáng kể ở Hoa Kỳ. Chi tiết có trong các yêu cầu của Nexus về tên miền TLD .us.

Tại sao nên đăng ký tên miền .us?

Khi bạn sử dụng miền .us, sự hiện diện trực tuyến của bạn có một số điểm đặc điểm mà các địa chỉ web khác chỉ có thể có được. Tên miền .us giúp bạn:

  • Có được một tên miền dễ nhớ lại mạnh mẽ
  • Hiển thị hỗ trợ của bạn cho các doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ
  • Kết nối sứ mệnh và quốc gia của bạn
  • Chia sẻ câu chuyện của bạn bằng một địa chỉ web cá nhân hóa
  • Thiết lập một điểm đến địa phương cho các thương hiệu toàn cầu

Khi nào là thời điểm tốt nhất để sở hữu miền .us?

Giờ đã đến lúc. Nhìn lại lịch sử Hoa Kỳ, nó giống như chuyến đi nửa đêm của Paul Revere. Nhưng thay vì một đội quân đối địch đang tập trung chống lại bạn, thì đó là những người có thể đánh cắp tên miền .us hoàn hảo của bạn. Nếu bạn có một kế hoạch cho miền .us, đừng chờ đợi. Hãy đăng ký ngay.