Très authentique.

Mang nghĩa “rượu” trong tiếng Pháp, vin đồng nghĩa với ngôi nhà của văn hóa rượu. Dù bạn có ở Pháp hay không, khi bạn đăng ký tên miền vin có nghĩa là bạn đang liên kết trang hay doanh nghiệp của mình với nền văn hóa rượu ly kỳ và được tôn sùng nhất thế giới.

Nhà máy rượu trên nền web của bạn.

Việc buôn bán rượu trên web đã có những bước phát triển nhảy vọt trong những năm gần đây. Vì nền công nghiệp rượu vẫn khiến Pháp là một trong những quốc gia xuất khẩu rượu lớn nhất nên tên miền vin là lựa chọn hiển nhiên của các nhà phân phối, vườn nho, cửa hàng rượu và những người viết blog về rượu.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.