vote

Nơi thích hợp để chia sẻ chi tiết bầu cử.

.vote là lựa chọn hiển nhiên dành cho các website tập trung vào bầu cử chính trị – ở cấp độ thành phố, bang, tỉnh hoặc các đơn vị khác. Đây là nơi tuyệt vời để chia sẻ thông tin cách đăng ký, ai được chọn hay những người bỏ phiếu thực hiện công việc của mình ở đâu và khi nào.

Cuộc bầu cử đang được tiến hành.

Internet không bao giờ kết thúc khiến website .vote trở thành nơi lý tưởng để cung cấp các dịch vụ và thông tin bầu cử. Khi bạn đặt ngày, thời gian và vị trí bầu cử lên trên mạng, các cử tri sẽ có thể xem mọi lúc, dù ngày hay đêm. Để giúp khách truy cập biết trang của bạn chứa những thông tin gì, hãy thêm quốc gia, tên nhóm hay tên ứng viên vào miền .vote của bạn.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.