voto

Tiếp cận một nửa triệu cử tri trực tuyến.

Mang nghĩa "bầu cử" trong tiếng Tây Ban Nha, .voto rất hoàn hảo dành cho các website cung cấp thông tin về bầu cử chính trị bằng tiếng Tây Ban Nha. Các Ủy ban hành động chính trị (PAC), ứng cử viên và người vận động hành lang có thể đăng ký .voto cho các website sử dụng tiếng Tây Ban Nha của họ.

Thông báo và giáo dục với miền .voto.

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 2 tại Hoa Kỳ và nằm trong số năm ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Với .voto, các đảng phái chính trị, các nhóm lợi ích đặc biệt và các nhóm khác có thể thu hút các cử tri nói tiếng Tây Ban Nha đang tìm kiếm thông tin bầu cử.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.