wales

Đất nước kỳ lạ, miền độc đáo.

Wales giữ một vị trí đặc biệt trên thế giới. Tính đồng nhất, văn hóa và ngôn ngữ đặc biệt giúp đất nước này khác biệt so với các nơi khác trên trái đất. Thể hiện rằng bạn tự hào là người xứ Wales – hãy đăng ký .wales cho website của bạn.

Thật hạnh phúc được là người xứ Wales.

Dù bạn có một câu lạc bộ bóng bầu dục tại Pembroke, một hiệu làm tóc ở Bangor hay một hãng phần mềm tại Swansee, hãy thể hiện niềm tự hào bạn là người xứ Wales bằng cách đăng ký miền .wales của riêng mình.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.