Một miền ngắn gọn và thu hút, phù hợp với mọi mục đích.

.ws (WebSite) là một miền tuyệt vời cho trang tiếp theo của bạn — và là sự bổ sung phải có cho bất kỳ miền nào hiện tại bạn đã đăng ký. Miền .ws hoạt động giống hệt miền .COM. 100% có thể tiếp cận toàn cầu và có thể xem — và đăng ký — bởi bất kỳ ai, cho dù bạn sống ở đâu.

.ws có thể làm gì?

  • Khiến sự hiện diện trực tuyến của bạn trở nên dễ nhớ hơn. Là chữ viết tắt của "WebSite", .ws là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn một miền ngắn, độc đáo và dễ nhớ.

  • Đại diện hoặc bảo vệ doanh nghiệp của bạn. Miền .ws là lựa chọn tuyệt vời cho một website mới, nhưng cũng là miền phải có để bảo vệ miền hiện tại của bạn chống lại sự bắt chước.

  • Bất kỳ ai cũng có thể mua. .ws khả dụng cho các cá nhân hoặc công ty trên khắp thế giới, cho dù bạn sống ở đâu hoặc bạn lựa chọn sử dụng miền này như thế nào.