Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt thủ công chứng nhận SSL trên Exchange Server 2010

Sau khi yêu cầu chứng nhận được phê duyệt, bạn có thể tải chứng nhận về từ trình quản lý SSL và cài đặt vào Microsoft Exchange Server 2010.

Sao chép các tập tin chứng nhận vào máy chủ

 1. Tìm thư mục lưu trữ chứng nhận và tập tin chính trên máy chủ, sau đó tải lên chứng nhận trung gian (gd_iis_intermediates.p7b hoặc tương tự) và chứng nhận chính (tập tin .crt với tên ngẫu nhiên) vào thư mục đó.

Thêm chứng nhận dưới dạng đính kèm vào Bảng điều khiển Quản lý Microsoft (MMC)

 1. Nhấp vào Menu Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chạy.
 2. Khi được nhắc, nhập mmc rồi nhấp vào OK.
 3. Nhấp vào Tập tin, sau đó nhấp vào Thêm/xóa Đính kèm.
 4. Trên cửa sổ mới, nhấp vào nút Thêm.
 5. Trên cửa sổ mới, chọn Chứng nhận rồi nhấp vào Thêm.
 6. Chọn Tài khoản máy tính đối với đính kèm rồi nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhấp vào Máy tính cục bộ, rồi nhấp vào Hoàn tất.
 8. Nhấp vào Đóng trên cửa sổ Thêm Đính kèm độc lập.
 9. Nhấp vào OK trên cửa sổ Thêm/xóa Đính kèm.

Nhập chứng nhận SSL trung gian

 1. Trong bảng điều khiển MMC, nhấp vào để mở rộng mục Chứng nhận (Máy tính cục bộ).
 2. Nhấp chuột phải vào thư mục Đơn vị chứng nhận trung gian, di chuột qua Tất cả tác vụ rồi nhấp vào Nhập.
 3. Trên cửa sổ mới, nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Duyệt, tìm tập tin chứng nhận trung gian bạn đã tải lên rồi nhấp vào Mở.
 5. Nhấp vào Tiếp theo, xác minh thông tin chứng nhận đúng rồi nhấp vào Hoàn tất.
 6. Đóng thông báo quá trình nhập đã thành công.

Cài đặt SSL bằng Exchange Management Console

 1. Nhấp vào Menu Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chương trình.
 2. Nhấp để mở rộng thư mục Microsoft Exchange 2010, sau đó nhấp vào Exchange Management Console.
 3. Trong bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Microsoft Exchange tại chỗ.
 4. Trên bảng điều khiển chính, tìm phần Tóm tắt về tổ chức rồi nhấp vào Quản lý cơ sở dữ liệu.
 5. Trong bảng điều hướng bên trái, nhấp để mở rộng Microsoft Exchange tại chỗ, sau đó nhấp vào Cấu hình máy chủ.
 6. Trên bảng điều khiển chính, tìm phần Chứng nhận của Exchange rồi nhấp để chọn chứng nhận.
 7. Trong bảng điều khiển Thao tác bên phải, tìm phần chứng nhận của bạn rồi nhấp vào Hoàn tất yêu cầu chờ xử lý.
 8. Trên cửa sổ mới, nhấp vào Duyệt, tìm tập tin chứng nhận chính bạn đã tải lên rồi nhấp vào Mở.
 9. Nhấp vào Hoàn tất.
 10. Lưu ý: Nếu bạn thấy lỗi “Dữ liệu nguồn bị hỏng hoặc không được mã hóa Base64 đúng cách”, hãy nhấn nút F5 trên bàn phím để làm mới giao diện điều khiển. Xác minh rằng chứng nhận của bạn hiển thị Không trong bảng điều khiển chính bên dưới cột Tự xác thực. Nếu thấy , bạn cần phải tạo Yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) mớitạo khóa mới cho chứng nhận.

 11. Nhấp vào Hoàn tất.

Kích hoạt chứng nhận SSL

 1. Trên bảng điều khiển chính, tìm phần Chứng nhận của Exchange rồi nhấp để chọn chứng nhận.
 2. Trong bảng điều khiển Thao tác bên phải, tìm phần chứng nhận của bạn rồi nhấp vào Gán dịch vụ cho chứng nhận.
 3. Trên cửa sổ mới, chọn máy chủ của bạn rồi nhấp vào Tiếp theo.
 4. Chọn dịch vụ bạn muốn cho phép chứng nhận (ví dụ: SMTP, IMAP, POP và IIS).
 5. Nhấp vào Tiếp theo, sau đó nhấp vào Gán.
 6. Nhấp vào Hoàn tất.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.