Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt thủ công chứng nhận SSL trên Exchange Server 2013

Sau khi yêu cầu chứng nhận được phê duyệt, bạn có thể tải chứng nhận về từ trình quản lý SSL và cài đặt vào Microsoft Exchange Server 2013.

Sao chép các tập tin chứng nhận vào máy chủ

 1. Mở thư mục chia sẻ mạng của máy chủ Exchange bạn lưu trữ chứng nhận và tập tin chính, sau đó tải chứng nhận trung gian (gd_iis_intermediates.p7b hoặc tương tự) và chứng nhận chính (tập tin .crt với tên ngẫu nhiên) lên thư mục đó.

Thêm chứng nhận dưới dạng đính kèm vào Bảng điều khiển Quản lý Microsoft (MMC)

 1. Nhấp vào Menu Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chạy.
 2. Khi được nhắc, nhập mmc rồi nhấp vào OK.
 3. Nhấp vào Tập tin, sau đó nhấp vào Thêm/xóa Đính kèm.
 4. Trên cửa sổ mới, nhấp vào nút Thêm.
 5. Trên cửa sổ mới, chọn Chứng nhận rồi nhấp vào Thêm.
 6. Chọn Tài khoản máy tính đối với đính kèm rồi nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhấp vào Máy tính cục bộ, rồi nhấp vào Hoàn tất.
 8. Nhấp vào Đóng trên cửa sổ Thêm Đính kèm độc lập.
 9. Nhấp vào OK trên cửa sổ Thêm/xóa Đính kèm.

Nhập Chứng nhận của cơ quan cấp chứng nhận trung gian

 1. Trong bảng điều khiển MMC, nhấp vào để mở rộng mục Chứng nhận (Máy tính cục bộ).
 2. Nhấp chuột phải vào thư mục Đơn vị chứng nhận trung gian, di chuột qua Tất cả tác vụ rồi nhấp vào Nhập.
 3. Trên cửa sổ mới, nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Duyệt, tìm tập tin chứng nhận trung gian bạn đã tải lên rồi nhấp vào Mở.
 5. Nhấp vào Tiếp theo, xác minh thông tin chứng nhận đúng rồi nhấp vào Hoàn tất.
 6. Đóng thông báo quá trình nhập đã thành công.

Cài đặt SSL bằng Trung tâm quản trị Exchange

 1. Truy cập vào Trung tâm quản trị Exchange bằng cách mở https://localhost/ecp trong trình duyệt web
 2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn, nhập tên người dùng và mật khẩu theo định dạng Domain\user.
 3. Ở thanh bên trái, chọn Máy chủ.
 4. Ở cuối menu trên cùng trong phần chính, chọn Chứng nhận.
 5. Chọn chứng nhận mang trạng thái Yêu cầu đang chờ xử lý trong bảng điều khiển chính. Bạn có thể xác định chứng nhận bằng tên quen gọi đã chọn khi tạo CSR.
 6. Ở cột bên phải, tìm phần Trạng thái rồi nhấp vào Hoàn tất.
 7. Trên cửa sổ mới, nhập đường dẫn của thư mục chia sẻ mạng và tên tập tin .crt của bạn vào trường Nhập từ tập tin rồi nhấp vào ok.

Kích hoạt chứng nhận SSL

 1. Trong bảng điều khiển chính của trang Chứng nhận, chọn chứng nhận mang trạng thái Có hiệu lực.
 2. Ở phía trên danh sách chứng nhận, nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa chứng nhận.
 3. Trên cửa sổ mới, tìm phần exchangecert ở bên trái rồi nhấp vào Dịch vụ.
 4. Chọn dịch vụ bạn muốn cho phép chứng nhận (ví dụ: SMTP, IMAP, POP và IIS).
 5. Nhấp vào lưu.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.