Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cài đặt thủ công chứng nhận SSL trên máy chủ IIS 10


Không phải là loại máy chủ thích hợp? Vui lòng quay lại danh sách hướng dẫn cài đặt.

Sau khi yêu cầu chứng nhận được phê duyệt, bạn có thể tải chứng nhận về từ trình quản lý SSL và cài đặt vào máy chủ IIS 10.

Chuyển đổi tập tin .crt của bạn thành tập tin .cer

 1. Tìm tập tin .crt đã tải xuống và nhấp đúp để mở.
 2. Chọn tab Chi tiết rồi chọn nút Sao chép sang tập tin.
 3. Chọn Tiếp theo trong Trình hướng dẫn chứng nhận.
 4. Chọn Mã hóa base 64 X.509(.CER) rồi chọn Tiếp theo.
 5. Chọn Duyệt, xác định nơi bạn muốn lưu tập tin .CER và nhập tên cho chứng nhận của bạn.
 6. Chọn Tiếp theo rồi chọn Hoàn tất.

Sao chép các tập tin chứng nhận vào máy chủ

 1. Tìm thư mục lưu trữ chứng nhận và tập tin chính trên máy chủ, sau đó tải lên chứng nhận trung gian (gd_iis_intermediates.p7b hoặc tương tự) và chứng nhận chính (tập tin .cer mà bạn vừa chuyển đổi) vào thư mục đó.

Thêm chứng nhận dưới dạng đính kèm vào Bảng điều khiển Quản lý Microsoft (MMC)

 1. Nhấp vào Menu Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chạy.
 2. Khi được nhắc, nhập mmc rồi nhấp vào OK.
 3. Nhấp vào Tập tin, sau đó nhấp vào Thêm/xóa Đính kèm.
 4. Trên cửa sổ mới, nhấp vào nút Thêm.
 5. Trên cửa sổ mới, chọn Chứng nhận rồi nhấp vào Thêm.
 6. Chọn Tài khoản máy tính đối với đính kèm rồi nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhấp vào Máy tính cục bộ, rồi nhấp vào Hoàn tất.
 8. Nhấp vào Đóng trên cửa sổ Thêm Đính kèm độc lập.
 9. Nhấp vào OK trên cửa sổ Thêm/xóa Đính kèm.

Nhập chứng nhận SSL trung gian

 1. Trong bảng điều khiển MMC, nhấp vào để mở rộng mục Chứng nhận (Máy tính cục bộ).
 2. Nhấp chuột phải vào thư mục Đơn vị chứng nhận trung gian, di chuột qua Tất cả tác vụ rồi nhấp vào Nhập.
 3. Trên cửa sổ mới, nhấp vào Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Duyệt, tìm tập tin chứng nhận trung gian gd_iis_intermediates.p7b của bạn rồi nhấp vào Mở.
 5. Nhấp vào Tiếp theo, xác minh thông tin chứng nhận đúng rồi nhấp vào Hoàn tất.
 6. Đóng thông báo quá trình nhập đã thành công.

Cài đặt chứng nhận SSL

 1. Nhấp vào Menu Bắt đầu, sau đó nhấp vào Chạy.
 2. Khi được nhắc, bạn hãy nhập inetmgr rồi nhấp vào OK để khởi động Trình quản lý Dịch vụ Thông tin Internet (IIS).
 3. Dưới bảng điều khiển Kết nối ở bên trái, bạn vui lòng nhấp vào Tên máy chủ của bạn.
 4. Trong bảng điều khiển chính dưới phần IIS, bạn vui lòng nhấp đúp vào Chứng nhận Máy chủ.
 5. Dưới bảng điều khiển Thao tác ở bên phải, bạn vui lòng nhấp vào Hoàn tất Yêu cầu Chứng nhận.
 6. Trên cửa sổ mới, nhấp vào ... để duyệt, tìm tập tin chứng nhận chính mà bạn đã tải lên rồi nhấp vào Mở.
 7. Thêm Tên quen gọi để dễ dàng xác định chứng nhận này trong tương lai.
 8. Trong tùy chọn certificate store (lưu trữ chứng nhận), chọn Web Hosting (Lưu trữ web) rồi nhấp vào OK.

Ràng buộc chứng nhận SSL

 1. Dưới bảng điều khiển Kết nối ở bên trái, bạn vui lòng nhấp vào để mở rộng thư mục Trang.
 2. Nhấp vào Tên trang bạn định cài đặt chứng nhận SSL trên đó.
 3. Dưới bảng điều khiển Thao tác ở bên phải, bạn vui lòng tìm phần Sửa trang rồi nhấp vào Ràng buộc.
 4. Trên cửa sổ mới, bạn vui lòng nhấp vào Thêm và điền vào các thông tin sau:
  • Loại: chọn https.
  • Địa chỉ IP: chọn Tất cả không được gán.
  • Cổng: nhập 443.
  • Tên máy chủ: để trống.
  • Chứng nhận SSL: chọn SSL bạn vừa cài đặt.
 5. Nhấp vào OK để xác nhận, sau đó nhấp vào Đóng ở cửa sổ Ràng buộc trang.

Khởi động lại IIS (tùy chọn)

 1. Dưới bảng điều khiển Thao tác ở bên phải, bạn vui lòng tìm phần Quản lý website rồi nhấp vào Khởi động lại.

Lưu ý: Theo đúng trách nhiệm, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.