GoDaddy Trợ giúp

Cập nhật một trình cắm trong bảng điều khiển WordPress của bạn

Cập nhật các trình cắm của bạn lên phiên bản mới nhất để đảm bảo khả năng tương thích với các bản phát hành WordPress mới và để làm cho trang của bạn an toàn hơn.

Cảnh báo: Bạn nên luôn sao lưu trang của mình trước khi cập nhật.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, vui lòng chọn Bảng điều khiển > Các bản cập nhật.
  3. Vui lòng cuộn xuống phần trình cắm.
  4. Chọn hộp kiểm cho các trình cắm bạn muốn cập nhật, sau đó chọn Cập nhật trình cắm.

Lưu ý: Nếu bạn không thể cập nhật trình cắm tùy chỉnh hoặc đặc biệt từ bảng điều khiển WordPress, hãy thử cập nhật trình cắm của bạn bằng FTP.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin