GoDaddy Trợ giúp

Cập nhật giao diện trong WordPress

Cập nhật giao diện WordPress của bạn lên phiên bản mới nhất nhằm đảm bảo sự tương thích với các bản phát hành WordPress mới và để trang của bạn an toàn hơn.

Cảnh báo: Bạn nên luôn luôn sao lưu trang của mình trước khi cập nhật.

Lưu ý: Nếu bạn không thể cập nhật giao diện tùy chỉnh hoặc đặc biệt từ Bảng điều khiển WordPress, hãy thử cập nhật giao diện của bạn bằng FTP.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, chọn Bảng điều khiển, rồi chọn Các bản cập nhật.
  3. Cuộn xuống phần Giao diện.
  4. Chọn hộp kiểm cho giao diện bạn muốn cập nhật, sau đó chọn Cập nhật Giao diện.

Sau khi thấy thông báo rằng tất cả các cập nhật đã hoàn tất thì có nghĩa là bạn đã cập nhật thành công giao diện WordPress.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin