GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi giao diện WordPress của tôi

Bạn có thể thay đổi thiết kế và chức năng của trang WordPress của mình bằng cách chuyển sang một giao diện khác.

Lưu ý: Nếu bạn chưa cài đặt giao diện bạn muốn sử dụng trên trang của mình, trước tiên bạn nên cài đặt giao diện đó trước.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, vui lòng chọn Diện mạo, rồi chọn Giao diện.
  3. Cuộn qua các giao diện đã cài đặt, di chuột qua bản xem trước của giao diện bạn muốn sử dụng và chọn Kích hoạt.

Giao diện của bạn hiện đã có trên trang WordPress của bạn.

Xem thêm thông tin