GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi giao diện WordPress của tôi trong cơ sở dữ liệu

Bạn có thể thay đổi giao diện WordPress của mình từ trong cơ sở dữ liệu. Đây là một phương pháp nâng cao, nhưng có thể hữu ích nếu bạn không thể truy cập bảng điều khiển WordPress do có sự cố với giao diện hiện hoạt của bạn.

Cảnh báo: Bạn luôn nên sao lưu trang của mình trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho Cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể kích hoạt các giao diện đã được cài đặt trên trang của mình.

 1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
 2. Trong phpMyAdmin, ở menu bên trái, chọn tên cơ sở dữ liệu mà trang của bạn sử dụng.
 3. Vui lòng chọn bảng wp_options (chọn văn bản, không chọn hộp kiểm).

  Lưu ý: wp_là tiền tố bảng cơ sở dữ liệu mặc định. Nếu tiền tố bảng không phải là wp_, bạn hãy tập trung vào việc tìm _tùy chọn. Chỉ nên có một bảng _tùy chọn.

 4. Bên dưới cột option_namevui lòng tìm mục template. Bạn có thể cần điều hướng ngoài trang các mục đầu tiên.
 5. Vui lòng chọn Chỉnh sửa kế bên mục mẫu .
 6. Trong cột option_value, hãy thay đổi giá trị thành tên giao diện của bạn. Giá trị mới phải giống với tên thư mục giao diện của bạn. Ví dụ: để kích hoạt giao diện Twenty Twenty-One, hãy thay đổi giá trị thành twentytwentyone.
 7. Để lưu, hãy cuộn xuống cuối trang, đảm bảo rằng đã chọn Lưu rồi Quay lại trang trước rồi chọn Truy cập.
  Thay đổi giao diện WordPress trong cơ sở dữ liệu
 8. Vui lòng chọn Chỉnh sửa kế bên mục biểu định kiểu.
 9. Lặp lại các bước 6 và 7 để thay đổi thông tin biểu định kiểu.

Xem thêm thông tin