GoDaddy Trợ giúp

Vui lòng tắt trình cắm WordPress trong cơ sở dữ liệu

Nếu không thể truy cập bảng điều khiển WordPress, bạn có thể tắt tất cả trình cắm trong cơ sở dữ liệu. Điều này có thể hữu dụng khi khắc phục các lỗi trên trang của bạn.

Cảnh báo: Luôn luôn sao lưu trang của mình trước khi xử lý sự cố hoặc thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Lưu ý: Khi tắt một số trình cắm, trang của bạn có thể có diện mạo và hoạt động khác đi. Ngoài ra, nếu bạn thích sử dụng FTP hơn, thay vào đó, bạn có thể tắt trình cắm thông qua ứng dụng FTP.

  1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
  2. Trong phpMyAdmin, ở menu bên trái, hãy chọn tên cơ sở dữ liệu mà trang của bạn sử dụng.
  3. Trong Bảng , vui lòng chọn bảng options bằng cách chọn văn bản chứ không phải hộp kiểm. Tên bảng được đặt trước bởi tiền tố cơ sở dữ liệu (tiền tố phải giống như wp_ hay wp_1wsryb9585_).
  4. Trong cột option_name, vui lòng tìm mục active_plugins. Bạn có thể cần phải điều hướng ra ngoài trang đầu tiên của mục nhập bằng cách chọn biểu tượng tiếp theo trong cơ sở dữ liệu Tiếp theo ở cuối trang.
  5. Kế bên mục active_plugins, vui lòng chọn Chỉnh sửa.
  6. Trong hàng option_value, vui lòng chọn tất cả văn bản được tìm thấy trong trường và dán vào một trình soạn thảo văn bản.
  7. Một khi văn bản được sao chép vào nơi an toàn, bạn có thể xóa văn bản trong phpMyAdmin.
  8. Ở cuối trang, vui lòng chọn Truy cập để áp dụng thay đổi và tắt trình cắm.

Bạn có thể bật lại các trình cắm của mình bất kỳ khi nào bằng cách chỉnh sửa lại mục active_plugins và dán vào văn bản bạn xóa trước đó.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin