GoDaddy Trợ giúp

Chạy công cụ truy vết trên Windows

Công cụ truy vết có thể giúp xác định sự cố mạng. Trên Windows, bạn hãy thực hiện truy vết bằng Dấu nhắc lệnh.

  1. Chạy cmd.exe cho phiên bản Windows của bạn:
    • Windows 8: Vui lòng nhấp chuột phải vào menu Bắt đầu và chọn Chạy. Rồi nhập cmd rồi chọn OK.
    • Windows 10 hay Windows 11: Hãy nhấn vào phímWindows + R để mở Chạy. Rồi nhập cmd rồi chọn OK.
  2. Cửa sổ Dấu nhắc MS-DOS hay Dấu nhắc lệnh sẽ mở ra. Vui lòng nhập tracert yourdomain.tld rồi nhấp vào phím Enter.

    Example: C:\WINDOWS\system\tracert coolexample.com

  3. Sau khi quá trình truy vết hoàn tất, bạn hãy chọn tất cả (Ctrl+A) và sao chép (Ctrl+C).
  4. Dán (Ctrl+V) vào tài liệu văn bản (như Notepad hoặc WordPad) để bạn có thể tham khảo sau.

Xem thêm thông tin