GoDaddy Trợ giúp

Chạy truy vết trong macOS

Nếu bạn đang chạy macOS X, hãy dùng Điểm cuối để chạy truy vết.

  1. Khởi chạy Điểm cuối (có trong thư mục Ứng dụng, rồi Tiện ích).
  2. Trong cửa sổ Điểm cuối, nhập traceroute coolexample.com, với coolexample.com là miền (kèm theo hậu tố của miền như .com) bạn muốn truy vết.
  3. Nhấn Return. Truy vết xuất hiện trong cửa sổ Điểm cuối. Hoạt động truy vết hoàn tất khi bạn thấy tên máy Mac của mình (chẳng hạn như "My-MacBook") ở cuối danh sách đánh số.
  4. Chọn kết quả, rồi bấm chuột phải và chọn Sao chép hoặc nhấn COMMAND+C để sao chép văn bản.
  5. Dán văn bản vào trình soạn thảo văn bản (chẳng hạn như TextEdit), rồi lưu tập tin.

Xem thêm thông tin