GoDaddy Trợ giúp

Di chuyển trang của tôi sang GoDaddy

Sau khi mua và thiết lập dịch vụ lưu trữ, bạn sẽ cần chuyển website của mình sang cho chúng tôi. Hãy chọn một trong các tùy chọn bên dưới, tùy theo nền tảng lưu trữ, để bắt đầu chuyển website của bạn sang GoDaddy.

Các bước liên quan

  • Khi sử dụng FTP để di chuyển một website, bạn sẽ cần xuất cơ sở dữ liệu từ máy chủ lưu trữ cũ và nhập vào GoDaddy.

Xem thêm thông tin

  • Khi đã sẵn sàng chuyển trang sang với chúng tôi, bạn có thể cần trỏ lại DNS tới GoDaddy.
  • Bạn cần trợ giúp di chuyển trang ư? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin về các dịch vụ di chuyển trang có trả phí mà chúng tôi cung cấp.