GoDaddy Trợ giúp

Gỡ rối kết nối FTP FileZilla

Nếu bạn gặp phải sự cố khi thiết lập kết nối FTP với tài khoản dịch vụ lưu trữ của mình bằng FileZilla, hãy xem thông tin bên dưới để giải quyết sự cố FTP.

Lưu ý: Bạn cần sự trợ giúp về FTP từ nhân viên hỗ trợ của GoDaddy? Trên trang Liên hệ với chúng tôi, nhấp vào Trò chuyện ngay bây giờ để được hướng dẫn.

Mật khẩu không chính xác

Nếu bạn không nhập mật khẩu chính xác cho tài khoản lưu trữ của mình, FileZilla sẽ gây ra các lỗi sau:

Lệnh:PASS **********
Phản hồi:Xác thực đăng nhập 530 thất bại
Lỗi:Lỗi nghiêm trọng
Lỗi:Không thể kết nối với máy chủ

Để khắc phục vấn đề này, vui lòng cài đặt lại mật khẩu cho tài khoản cPanel hay Plesk của bạn.

Tên người dùng không chính xác

Nếu bạn không nhập tên người dùng chính xác, FileZilla không chỉ tạo ra một lỗi duy nhất.

Tuy nhiên, nếu bạn không chắc về tên người dùng của tài khoản dịch vụ lưu trữ, bạn có thể tìm tên này trong bảng điều khiển của tài khoản cPanel hay Plesk của bạn.

Thông tin DNS không chính xác

Tên miền của bạn phải trỏ đến tài khoản lưu trữ của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách trỏ bản ghi A của DNS của tên miền của bạn đến địa chỉ IP của tài khoản lưu trữ. Nếu bạn không biết chính xác thao tác này là gì, thì cũng đừng lo lắng. Bạn có thể sử dụng thông tin này để kiểm tra vấn đề.

Để kiểm tra thông tin DNS của tên miền của bạn

  1. Tìm và lưu ý địa chỉ IP của bạn cho các tài khoản lưu trữ cPanel hay Plesk của bạn.
  2. Hãy kiểm tra bản ghi A của tên miền của bạn, và thay đổi nếu cần thiết. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem qua Quản lý bản ghi DNS. Bạn đang tìm kiếm một bản ghi (Máy chủ)@ trong cột máy chủ. Nó phải khớp với địa chỉ IP của tài khoản lưu trữ của bạn.

Các vấn đề về khả năng kết nối DNS khác

Có thể có các vấn đề khác ảnh hưởng đến khả năng của bạn để kết nối với tài khoản lưu trữ khi sử dụng FileZilla mà bạn có thể xử lý bằng cách sử dụng một giá trị khác như máy chủ của bạn trong FileZilla.

Thử nhập những mục sau như máy chủ của bạn trong FileZilla, thay vì tên miền của bạn (trong mỗi ví dụ, hãy thay thế coolexample.com bằng tên miền của bạn):

  • Địa chỉ IP của bạn cho các tài khoản lưu trữ cPanel hay Plesk.
  • ftp.coolexample.com
  • ftp://coolexample.com
  • ftp://your IP address ftp://1.1.1.1