GoDaddy Trợ giúp

Khắc phục sự cố lỗi giao diện trong WordPress

Lỗi giao diện WordPress có thể dẫn đến thông báo lỗi hoặc các trang trắng trống, thường được gọi là màn hình trắng đáng sợ. Bạn có thể sử dụng các bước bên dưới để chẩn đoán các lỗi giao diện WordPress tiềm ẩn.

Chuẩn bị trang WordPress cho bước khắc phục sự cố

 1. Bạn phải luôn sao lưu trang của mình trước khi thực hiện bất kỳ khắc phục sự cố nào.
 2. Tắt tất cả các trình cắm, đặc biệt là bất kỳ trình cắm nào trong bộ nhớ đệm.
 3. Nếu trang của bạn sử dụng wp_cache, bạn cần phải tắt WP_CACHE.

Tìm lỗi liên quan đến giao diện

 1. Bật chế độ gỡ lỗi trong WordPress.
 2. Truy cập trang của bạn và kiểm tra xem có lỗi PHP nào không.
 3. Nếu có lỗi PHP, hãy kiểm tra xem thư mục giao diện có trong đường dẫn tập tin hay không. Dưới đây là một ví dụ:
  Lỗi nghiêm trọng: Gọi hàm không xác định functionName() trong
  /home/wp-content/themes/twentyeleven/functions.php trên dòng 1
 4. Nếu đường dẫn tập tin chứa giao diện, thì điều này sẽ xác nhận sự cố liên quan đến giao diện và bạn có thể chuyển sang sửa lỗi.
 5. Nếu lỗi không hiển thị trên website của bạn, thì bạn cần phải hiển thị lỗi:
  • Nhật ký lỗi trên Linux (cPanel)
  • Lỗi chi tiết trên Windows (Plesk)
 6. Nếu nhật ký hoặc lỗi chi tiết hiển thị lỗi PHP, thì bạn có thể bắt đầu sửa lỗi đó.

Xác định xem có phải lỗi chỉ xảy ra với giao diện đang hiện hoạt của bạn không

 1. Kết nối với dịch vụ lưu trữ của bạn bằng FTP để tải tập tin lên cPanel/Managed WordPress/Plesk.
 2. Điều hướng đến thư mục chứa trang WordPress của bạn.
 3. Sau đó, mở thư mục wp-content/themes.
 4. Ghi lại giao diện mặc định mới nhất đã được cài đặt.

  Lưu ý: Các giao diện WordPress mặc định được đặt tên theo năm chúng được phát hành. Ví dụ, giao diện mặc định được giới thiệu trong năm 2017 có tên là twentyseventeen.

 5. Cập nhật trang WordPress của bạn để sử dụng giao diện mặc định trong cơ sở dữ liệu.
 6. Kiểm tra trang của bạn. Nếu sự cố không còn tiếp diễn, thì bạn đã xác định thành công sự cố này liên quan đến giao diện không mặc định của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin