GoDaddy Trợ giúp

Khắc phục sự cố lỗi về trình cắm WordPress

Bạn có thể sử dụng các bước bên dưới để chẩn đoán các sự cố về trình cắm WordPress.

Chuẩn bị trang WordPress của bạn để khắc phục sự cố:

 1. Bạn nên luôn tạo sao lưu trang của mình trước khi thực hiện bất kỳ xử lý sự cố nào.
 2. Tắt bất kỳ trình cắm lưu đệm nào.
 3. Tắt WP_CACHE nếu trang của bạn sử dụng nó.

Tìm lỗi liên quan đến trình cắm:

 1. Bật chế độ gỡ lỗi trong WordPress.
 2. Truy cập trang của bạn và kiểm tra xem liệu có lỗi PHP nào không.
 3. Nếu có lỗi PHP, hãy kiểm tra xem thư mục trình cắm có trong đường dẫn tập tin hay không. Dưới đây là một ví dụ:
  Lỗi phân tích: lỗi cú pháp, có dấu '}' không mong đợi trong /home/html/wp-content/plugins/basic-plugin/basic-plugin.php trên dòng 50
 4. Nếu đường dẫn tập tin chứa các trình cắm trong đó, thì việc này cho thấy sự cố xảy ra với trình cắm được dẫn chiếu trong lỗi, và bạn có thể chuyển sang sửa lỗi.
 5. Nếu lỗi không hiển thị trên website của bạn, thì bạn cần phải hiển thị lỗi:
 6. Nếu nhật ký hoặc lỗi chi tiết hiển thị lỗi PHP, thì bạn có thể bắt đầu sửa lỗi đó.
 7. Nếu không tìm thấy lỗi, bạn nên tắt tất cả trình cắm nếu vẫn chưa thực hiện thao tác này.
 8. Hãy bật lần lượt từng trình cắm cho đến khi xảy ra sự cố hoặc lỗi.
 9. Sau khi xảy ra lỗi, thì bạn có thể xác định được trình cắm gây ra sự cố. Sau đó, bạn có thể chuyển sang sửa lỗi.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin