WordPress được quản lý Trợ giúp

Ngăn chặn các vấn đề về giới hạn kích thước MySQL

Tài khoản lưu trữ WordPress được quản lý của bạn có giới hạn lưu trữ 1GB trên cơ sở dữ liệu MySQL. Khi cơ sở dữ liệu vượt quá giới hạn đó, các bản sao lưu đi kèm sẽ không kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn, trang của bạn có thể chậm hơn và một số chức năng của cơ sở dữ liệu của trang có thể không hoạt động chính xác. Ngăn cơ sở dữ liệu của bạn vượt quá giới hạn này bằng cách xóa mọi dữ liệu ẩn, bình luận rác bất thường, các bài đăng đã xóa và các bài đăng hậu chỉnh sửa.

  1. Kiểm tra kích thước cơ sở dữ liệu của bạn trong phpMyAdmin.
  2. Xóa dữ liệu ẩn bằng cách tối ưu hóa cơ sở dữ liệu.
  3. Xóa các trình cắm không mong muốn.
  4. Ngăn chặn bình luận rác trong tương lai bằng cách sửa đổi cài đặt bình luận trên trang của bạn.

Lưu ý: Đối với các vấn đề về kích thước MySQL, chúng tôi gửi thông báo ban đầu khi phát hiện ra sự cố, xóa các quyền trong vòng hai tuần và sau tổng 28 ngày, chúng tôi sẽ xóa bảng cơ sở dữ liệu quá khổ.

Xem thêm thông tin

  • Tìm hiểu cách quản lý cơ sở dữ liệu MySQL của bạn tại phpmyadmin.net.