GoDaddy Trợ giúp

Xóa bình luận khỏi trang WordPress của tôi

Xóa bình luận từ trang WordPress của bạn bằng cách sử dụng bảng điều khiển WordPress.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Ở menu bên trái, vui lòng chọn Bình luận.
 3. (Tùy chọn) Chọn các bộ lọc, ngoại trừ Thùng rác, để thu hẹp loại bình luận bạn muốn chọn.
  Menu Bình luận WordPress
 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh bình luận bạn muốn xóa.
 5. Chọn menu Thao tác hàng loạt, rồi chọn Chuyển vào Thùng rác, sau đó chọn Áp dụng. Thao tác này sẽ di chuyển các bình luận đã chọn vào Thùng rác và chúng sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày.
 6. (Tùy chọn) Chọn bộ lọc Thùng rác để xóa bình luận khỏi Thùng rác theo cách thủ công.
  Phần Thùng rác cho Bình luận trên WordPress
  • Để xóa các bình luận cụ thể, vui lòng chọn các hộp kiểm bên cạnh chúng. Chọn menu Thao tác hàng loạt, chọn Xóa vĩnh viễn, rồi chọn Áp dụng.
  • Để xóa tất cả bình luận khỏi Thùng rác,vui lòng chọn Thùng rác trống.

Các bình luận đã chọn hiện đã bị xóa khỏi trang của bạn.

Xem thêm thông tin