Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Tìm địa chỉ IP máy chủ Gen thứ 3 của tôi

Máy chủ của bạn đi kèm với một địa chỉ IP chuyên dụng để bạn có thể truy cập. Sau đây là cách tìm địa chỉ IP đó.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, nhấp vào Máy chủ.
  3. Bên cạnh máy chủ bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý. Địa chỉ IP máy chủ hiển thị trong tab Chi tiết. Bạn có thể cần cuộn xuống để xem địa chỉ trong danh sách.

Hướng dẫn tôi cách thực hiện

Xem thêm thông tin